Currently browsing: Tähtsad teated

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine “ 2021 aasta taotlusvooru

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 156 702.02€ Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 114 217.92€ [...]

Dirhami kala vest 2020

13.00 Dirhami Kala Vest 2020 avamine 13.00-17.00 LAAT SADAMAALAL värske kala, kalatooted, kohalik kaup 13.00-18.00 kalandusõpitoad lastele, püügivahendite õpituba, kalakäitlemise [...]

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 5.juunil 2020 algusega kell 14.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Posti 3

Päevakord: 1. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta taotlusvooru üle 60 000 euro toetusega projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine. [...]

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi EMKF meetme 3.3 “kalanduspiirkonna kohalikus arengu strateegia rakendamine” 2020 aasta taotlusvooru projektide hindamine on lõppenud

Hindamiskomisjni otsusega toetati kokku 23 projekti summas 476 832.39 eurot  Strateegiatelgede kaupa jagunesid taotlused järgmiselt: Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine - toetati [...]

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.